Klient: Sogest
Działania: Storytelling i copywriting na stronę www.
Grupa docelowa: 20-50 lat, kobiety i mężczyźni.
Cel: Hipnotyczny storytelling przedstawiający historię rodzinnego biznesu.
Korzyści: Skuteczny storytelling dla firmy z branży rowerowej.