Klient: Sogest

Działania: Storytelling i copywriting na stronę www.

Grupa docelowa: 20-50 lat, kobiety i mężczyźni.

Cel: Hipnotyczny storytelling przedstawiający historię rodzinnego biznesu.

Korzyści: Skuteczny storytelling dla firmy z branży rowerowej.