Pharma marketing pozwala na promowanie marki oraz produktów w sektorze farmaceutycznym. Warto jednak zadbać o legalność działań marketingowych, a także wyodrębnienie grup klienckich, do których jest skierowana komunikacja. Dowiedz się, jak prowadzić kampanię marketingową dotyczącą leków OTC i Rx w pharma marketingu.

Aspekty prawne dotyczące reklamy leków OTC i Rx

Podobnie, jak w przypadku reklamy usług medycznych, marketing farmaceutyczny powinien być poprowadzony zgodnie z restrykcyjnymi przepisami prawda. Nadzór nad działaniami komunikacyjnymi w zakresie leków sprawuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny na podstawie przepisów zawartych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. Dla potrzeby omówienia aspektów prawnych dotyczących marketingu farmaceutycznego należy wyróżnić odrębne grupy produktów, takie jak:

    • leki OTC

W tej grupie znajdują się preparaty wydawane bez recepty, które można kupić zarówno w aptekach, jak i drogeriach czy innych sklepach. Wykorzystywane są do samoleczenia – najczęściej w przypadku początkowego etapu infekcji. Reklama leków OTC jest legalna, natomiast należy pamiętać o zastosowaniu się do przepisów prawnych. Przede wszystkim komunikacja nie może być kierowana do dzieci i zakazane jest wykorzystywanie celebrytów, lekarzy czy aktorów wystylizowanych na pracowników medycznych (np. ubranych w biały fartuch). W pharma marketingu leków OTC należy kierować się właściwościami, a nie korzyściami. Produkt nie może być przedstawiony, jako wyrób poprawiający stan zdrowia. Natomiast jeśli udowodniono badaniami, że zawiera substancje, które wspomagają obniżenie gorączki – to taką informację można umieścić. W żadnym przypadku reklama leków OTC nie może wprowadzić konsumenta w błąd, zatem należy także zadbać o przedstawienie ewentualnych działań niepożądanych, które mogą wystąpić przy zażywaniu preparatu. 

    • leki Rx

Leki wydawane na receptę, zawierające substancje psychotropowe lub umieszczone na liście leków refundowanych nie podlegają publicznej reklamie. Zatem komunikacja o takich preparatach musi być skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept. W innym przypadku firma narazi się na konsekwencje prawne. Reklama leków na receptę będzie mieć charakter zindywidualizowany i należy zadbać, aby dostęp do niej miały jedynie osoby uprawnione – np. poprzez sposób weryfikacji, konto członkowskie na portalu medycznym, do którego dostęp mają jedynie lekarze czy indywidualnie przesyłane treści. W reklamie leków na receptę muszą pojawić się informacje zgodne z charakterystyką produktu leczniczego oraz dokumentacją zatwierdzoną podczas dopuszczenia go do obrotu. Pharma marketing wyrobów Rx powinien koncentrować się zatem na rzetelnej i dokładnej komunikacji – zabronione jest natomiast wręczanie czy obiecywanie korzyści materialnych związanych z wystawianiem recept na dany lek.

Warto również wspomnieć o reklamie suplementów diety. W tym przypadku także należy zastosować się do regulacji, takich jak przy lekach OTC. Z tą różnicą, że suplementy diety nie leczą. Mogą one co najwyżej dzięki substancjom zawartym w składzie wspierać naturalne procesy zachodzące w organizmie. W przypadku marketingu farmaceutycznego suplementów diety należy zadbać również o przekazywanie realnych właściwości produktu, które są udokumentowane.

A może specjalistyczny marketing dla praktyk lekarskich? Czytaj więcej.

Jakie działania w pharma marketingu leków OTC i RX?

Z uwzględnieniem regulacji prawnych, można z sukcesem prowadzić działania marketingu farmaceutycznego polegające na:

Copywriting medyczny może być kierowany zarówno do pacjentów, jak i lekarzy. Warto zatem zadbać nie tylko o rzetelność komunikacji, ale również adekwatność wykorzystywanego słownictwa. W pharma marketingu kierowanym do pacjentów należy postawić na prostotę i zrozumiały przekaz publikowanych treści. Natomiast copywriting medyczny leków wydawanych na receptę, kierowany do osób uprawnionych powinien charakteryzować się wykorzystaniem odpowiedniego słownictwa, dostosowanego do grupy odbiorców. W ten sposób firma farmaceutyczna zwiększy widoczność marki oraz produktów, a przy tym zbuduje komunikację z pacjentami i lekarzami.

Dużą popularnością w marketingu farmaceutycznym cieszy się prowadzenie bloga np. o lekach. Należy pamiętać o funkcji edukacyjnej treści. Artykuły powinny w sposób rzetelny przedstawiać skład oraz właściwości leku OTC, a także wszelkie skutki niepożądane. Przykładem tematu takich treści może być tekst dotyczący np. przeziębienia oraz substancji, które wspierają organizm w rekonwalescencji. Należy zadbać o wysoki poziom merytoryczny publikowanych treści oraz rzetelne udokumentowanie na podstawie źródeł i piśmiennictwa akademickiego, oraz medycznego. Dzięki prowadzeniu bloga możliwe jest informowanie o wyrobach oraz nawiązanie komunikacji z odbiorcami.

    • odpowiednio zaprojektowana witryna internetowa

Obecnie ogromne znaczenie ma czytelność, wygląd i intuicyjność obsługi strony produktowej firmy farmaceutycznej. Podobnie, jak w przypadku wcześniej wymienionych działań pharma marketingu, należy ją odpowiednio dopasować do grupy docelowej – czyli pacjentów lub lekarzy. Wynika to z tego, że źle zabezpieczona komunikacja dotycząca reklamy leków Rx będzie uchybieniem dla przepisów prawnych i w konsekwencji doprowadzi do kary za ich złamanie. W przypadku projektowania strony internetowej dla firmy farmaceutycznej warto zadbać o jej estetyczny oraz spójny wygląd. Powinna być ona łatwa w nawigacji, zatem korzystnie jest umieścić czytelne podziały na kategorie oraz produkty. Niezwykle istotne jest także stworzenie rzetelnych opisów produktów, które pozwolą na zapoznanie się ze składem oraz wskazaniami, przeciwwskazaniami i działaniami niepożądanymi danego wyrobu.

Jak przeprowadzić skuteczny marketing farmaceutyczny?

Odpowiednio skonstruowany marketing farmaceutyczny pozwala na nawiązanie komunikacji z odbiorcami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki. Natomiast ze względu na regulacje prawne, warto zadbać o powierzenie go doświadczonej agencji kreatywnej. Dzięki temu możliwe jest poprowadzenie legalnego oraz efektywnego pharma marketingu

Szukają Państwo doświadczonej agencji specjalizującej się w marketingu farmaceutycznym? Zapraszamy do kontaktu. 

A może specjalistyczny marketing dla praktyk lekarskich? Czytaj więcej.

Przeczytaj artykuł o marketingu farmaceutycznym

Jak prowadzić marketing medyczny zgodnie z prawem?

Nasi klienci z branży medycznej i farmaceutycznej