Klient: Myson.dk

Działania: Kreacja storytellingu tożsamego z duchem marki odzieżowej z Danii.

Grupa docelowa: mężczyźni 20-35, Dania.

Cel: stworzenie chwytliwej historii, która zachęci do zakupu produktów z kolekcji.

Korzyści: Hipnotyczny storytelling, który spodobał się Klientowi oraz spełnił funkcję sprzedażową.