Klient: Senses restaurant

Działania: Zaprojektowaliśmy key visuale z minimalistycznym piktogramem, reklamy prasowe do takich magazynów jak Newsweek, vouchery na otwarcie restauracji oraz wizytówki dla wszystkich pracowników oraz claim „Discover your Senses All over Again”, który w prosty sposób wyrażał ideę restauracji, nagrodzonej zaszczytnym mianem gwiazdki Michelin.

Grupa docelowa: Klienci restauracji: 28-55 lat, zamożni, otwarci na nowe smaki i ekperymenty kulinarne.

Cel: Stworzenie nietuzinkowych materiałów graficznych

Korzyści: Zaprojektowaliśmy wyróżniający się key visual, który został zaadaptowany na stałe do identyfikacji wizualnej restauracji.